<div align="center"> <h1>Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku</h1> <h3>strona Szkoły Podstawowej numer 1 w Sanoku</h3> <p>SP1 Sanok, SP1 w Sanoku, SP 1 Sanok, SP 1 w Sanoku</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://sp1sanok.avx.pl/">sp1sanok.avx.pl/</a></p> </div>